Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna dlatego zbieramy tylko niezbędne dane na temat użytkowników korzystających z Portalu. Zasady określone w Polityce prywatności są zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi w szczególności z RODO.


Definicje:

 • SOKRATES-software Leszek Masadyński, os. Stefana Batorego 13c/27, 60-687 Poznań; NIP: 778-100-84-53; REGON: 632009902 (dalej SOKRATES-software) jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO
 • Portal –  SowaSQL - portal wsparcia technicznego, prowadzony na stronie https://wsparcie.sowasql.pl, na którym zarejestrowani Użytkownicy mogą zapoznać się z podstawową bazą wiedzy na temat oprogramowania SOWA SQL, przeglądać i uczestniczyć w dyskusji na forum, zakładać nowe wątki lub zgłoszenia.
 • Użytkownik – osoba, która zerejestrowała się na Portalu lub wykorzystując swoje konta na: facebook, gogle, twitter lub freshdesk dokonała logowania do Portalu
 • RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


Jakie informacje o Użytkownikach gromadzone są przez SOKRATES-software i w jaki sposób je wykorzystujemy?


W czasie rejestracji na Portalu zbieramy dane: imię, nazwisko, nazwa biblioteki, adres-mail. Dane te są wykorzystywane w celu identyfikacji użytkownika, a adres e-mail jest Twoim loginem do Portalu. Jeśli udzielasz się na forum, inni Użytkownicy widzą jedynie podane przez Ciebie imię i nazwisko. Identyfikacja użytkownika Portalu jest prawnie uzasadnionym interesem SOKRATES-software.


Na swoim profilu możesz podać nieobowiązkowo, za swoją zgodą, również inne dane jak: telefon do pracy, telefon komórkowy, id twittera. Dane te są znane tylko SOKRATES-software i służą do kontaktowania się z Tobą pracownikom Administratora danych osobowych.


Ponadto zbieramy również informacje z jakiego urządzenia (adres IP) oraz dokładną datę i godzinę rejestracji i logowania do Portalu. Dane te zbieramy w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów – obrony przed roszczeniami a także ewentualnymi zapytaniami z Policji, Prokuratury bądź Sądów.


Jeśli logujesz się poprzez swoje konto na: google, facebook, twitter, freshdesk, SOKRATES-software nie uzyskuje dostępu do Twoich danych podanych w tych serwisach.


Jakie są Twoje uprawnienia?


Aby skorzystać ze swoich uprawnień odnośnie przetwarzania danych osobowych, możesz skontaktować się z SOKRATES-software na jeden z poniższych sposobów:

 1. Mailowo na adres: rodo@sokrates.pl
 2. Telefonicznie na numer: 61 656 44 10
 3. Pocztą tradycyjną na adres: SOKRATES-software ul. Warszawska 92A, 61-047 Poznań


Zgodnie z przepisami RODO masz prawo:

 • Dostępu do swoich danych – możesz zapytać czy i jakie dane na Twój temat przetwarzamy
 • Sprostowania swoich danych – możesz w każdym czasie zażądać aktualizacji bądź sprostowania danych
 • Prawo do bycia zapomnianym – możesz zażądać usunięcia danych na swój temat w tym usunięcia swojego konta z Portalu
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – jeśli kwestionujesz prawidłowość danych, nie chcesz jednak aby zostały one usunięte lub SOKRATES-software zamierza usunąć dane ale Ty ich potrzebujesz do ochrony własnych roszczeń, a także w przypadku wniesienia sprzeciwu - na czas rozpatrywania tego sprzeciwu, możesz skorzystać z tego uprawnienia.
 • Wycofać wyrażoną zgodę – możesz zażądać usunięcia danych podanych w swoim profilu lub samodzielnie usunąć te dane.
 • Prawo do przeniesienia danych – możesz zażądać przeniesienia podanych na podstawie zgody danych do innego administratora
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu – jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu. Jeśli wniesiesz sprzeciw, SOKRATES-software nie usunie Twoich wypowiedzi, ale spowoduje ich anonimizację
 • Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu w jaki SOKRATES-software zrealizował Twoje uprawnienia, możesz złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?


Usunięcie konta z Portalu nastąpi na Twoje wyraźne życzenie, przy czym dane podane w trakcie rejestracji zostaną usunięte najszybciej jak to możliwe, najpóźniej po 12 miesiącach od momentu złożenia dyspozycji usunięcia konta.


Wniosek o zanonimizowanie Twoich wypowiedzi zostanie rozpatrzony,  po skorzystaniu przez Ciebie z Prawa do bycia zapomnianym.


Danych logowanych automatycznie nie można usunąć. Dane te są okresowo archiwizowane i przechowywane. Niemniej po usunięciu Twojego konta danych logowania nie będzie można w żaden sposób powiązać z Twoją aktywnością na Portalu.


Pliki cookie


Używamy plików cookie (ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia kiedy odwiedzasz nasz serwis. Może to obejmować możliwość zalogowania do niektórych funkcji serwisu, jak forum lub utworzenia nowego zgłoszenia.


Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu. Nie będzie można między innymi zalogować się czy zarejestrować.


Zabezpieczenia


Portal  zaopatrzony został w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.


Dlatego do danych kontaktowych ma dostęp tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników SOKRATES-software.


Zmiana Polityki Prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez SOKRATES-software poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie internetowej https://wsparcie.sowasql.pl 


Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.