1. Administratorem Twoich danych osobowych jest SOKRATES-software Leszek Masadyński, os. Stefana Batorego 13c/27, 60-687 Poznań. Możesz skontaktować się z nami korespondencyjnie pisząc na adres: SOKRATES_software, ul. Warszawska 92A, 61-047 Poznań lub wysyłając wiadomość wykorzystując formularz kontaktowy na stronie http://www.sokrates.pl/kontakt  lub dzwoniąc do nas na numer 61 656 44 10 lub przesyłając fax na numer 61 623 21 55.
  2. Podanie numerów telefonów lub id twittera w formularzu rejestracji lub na profilu jest całkowicie dobrowolne. Możesz je w każdej chwili samodzielnie usunąć.
  3. Twoje dane osobowe wykorzystujemy w celach skontaktowania się z Tobą telefonicznie lub wykorzystując serwis twitter, zgodnie z wyrażoną zgodą.
  4. Dostęp do Twoich danych mają upoważnieni pracownicy SOKRATES-software.
  5. Podane w formularzu/profilu Twoje dane osobowe przetwarzali będziemy do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. Podane w formularzu/profilu dane możesz usunąć również osobiście poprzez ich edycję.

  6. Przysługują Tobie prawa: dostępu do danych, ich sprostowania i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego dokonujemy w celu realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów. Ponadto w sytuacjach określonych w prawie ochrony danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo do przeniesienia danych osobowych.

  7. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznasz, iż dopuściliśmy się naruszenia, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.)

  8. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych w Polityce prywatności.